ទិដ្ឋភាពដ៏អស្ចារ្យនៃគម្រប់ខួប ១ឆ្នាំរបស់ផ្សារទំនើប ២៧១ មេហ្គា ម៉ល ជាមួយប្រូម៉ូសិន​ Mega 1 Year Anniversary

ទិដ្ឋភាពដ៏អស្ចារ្យនៃគម្រប់ខួប ១ឆ្នាំរបស់ផ្សារទំនើប ២៧១ មេហ្គា ម៉ល ជាមួយប្រូម៉ូសិន​ Mega 1 Year Anniversary

អបអរសាទរភាពអស្ចារ្យរយៈពេលមួយឆ្នាំនៃផ្សារទំនើប ជីប ម៉ុង 271 មេហ្គា ម៉ល ជាមួយនឹងប្រូម៉ូសិនពិសេស Mega 1 Year Anniversary !យើងខ្ញុំពិតជាមានក្ដីសោមនស្សរីករាយក្នុងការចូលរួមផ្តល់នូវរថយន្ត Mitsubishi Xpander សម្រាប់ជារង្វាន់ ក្នុងកម្មវិធីប្រូម៉ូសិនដ៏អស្ចារ្យនេះផងដែរ។នេះជាទិដ្ឋភាពក៏ដូចជាសកម្មភាពខ្លះៗនៅក្នុងកម្មវិធីសន្និសីទសារព័ត៌មាន ពិធីគម្រប់ខួបមួយឆ្នាំរបស់ផ្សារទំនើប ជីប ម៉ុង 271 មេហ្គា ម៉ល !