សេវាកម្មថែទាំរថយន្ត

យើងខ្ញុំផ្តល់ជូនការធានាទៅលើការថែទាំជួសជុលនិងគ្រឿងបន្លាស់រហូតដល់១ឆ្នាំ

យើងខ្ញុំមានជាងជំនាញដែលដឹងច្បាស់ពីរថយន្តរបស់លោកអ្នក។ ចំពោះការជួសជុល ថែទាំ និងត្រួតពិនិត្យរថយន្តផ្សេងៗ អ្នកជំនាញរបស់យើងខ្ញុំ ត្រូវបានឆ្លងកាត់ការហ្វឹកហ្វឺនជាពិសេស ពីការវិភាគរកបញ្ហានិងដំណោះស្រាយ ដើម្បីធានាបាននូវសុវត្ថិភាពនៃការបើកបរជូនលោកអ្នក។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ លោកអ្នកក៏ទទួលបាននូវផាសុកភាពនៅក្នុងបន្ទប់រង់ចាំ ក៏ដូចជាភេសជ្ជៈ​និងអាហារសម្រន់ដោយឥតគិតថ្លៃផងដែរ។

1. ការធានាចេញពីរោងចក្ររយៈពេល 3 ឆ្នាំ​ រឺ 100,000km

2. ការធានាថែទាំរថយន្តរហូតដល់រយៈពេល១ឆ្នាំ:

  • ត្រួតពិនិត្យរថយន្តដោយឥតគិតថ្លៃ
  • ប្តូរប្រេងរថយន្តដោយឥតគិតថ្លៃ
  • ប្តូរតម្រងប្រេងរថយន្តដោយឥតគិតថ្លៃ