ការផ្តល់ជូនពិសេសពីក្រុមហ៊ុន Mitsubishi!

ការផ្តល់ជូនពិសេសពីក្រុមហ៊ុន Mitsubishi!

ក្នុងឲកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីចិន!លោកអ្នកនឹងទទួលបានអាំងប៉ាវភ្លាមៗដោយគ្រាន់តែធ្វើការជាវរថយន្ត :

🧧 Triton GLS Plus ឆ្នាំ2022 នឹងទទួលបានអាំងប៉ាវ 2,200$

🧧 Triton GLS ឆ្នាំ 2022 នឹងទទួលបានអាំងប៉ាវ 1,200$

🧧 Triton GLS standard ឆ្នាំ 2022 នឹងទទួលបានអាំងប៉ាវ 2,500$

🧧 Xpander Cross នឹងទទួលបានអាំងប៉ាវ 1,100$

🧧 Xpander Special Edition នឹងទទួលបានអាំងប៉ាវ 2,000$

🧧 Xpander នឹងទទួលបានអាំងប៉ាវ 2,000$

🧧 Pajero sport ឆ្នាំ 2019 នឹងទទួលបានអាំងប៉ាវ 3,000$

កម្មវិធីនេះនឹងចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី 10 កុម្ភ: 2022

សូមរួសរាន់ឡើងព្រោះការផ្តលជូនមានកំនត់!​

▶ សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ 011 999 892 និង 010 999 892