ការផ្តល់ជូនពិសេសពីក្រុមហ៊ុន Mitsubishi!

ការផ្តល់ជូនពិសេសពីក្រុមហ៊ុន Mitsubishi!

ថែម! ថែម! ថែម! ថែមខ្សែកមាស យ៉ាងច្រើនសន្ឋឹកសន្ឋាប់ប្រូម៉ូសិន ទិញឡាន បានមាស ត្រលប់មកវិញ និងកាន់តែកក្រើក ជាងមុន។

ដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរ ដែលនឹងខិតចូលមកដល់ ពីក្រុមហ៊ុន Mitsubishi មានការផ្តល់ជូនយ៉ាងពិសេស!

ដោយអតិថិជនគ្រាន់តែអញ្ជើញ ធ្វើការជាវរថយន្តម៉ូដែលណាមួយពីក្រុមហ៊ុន នឹងទទួលបានការផ្តល់ជូនខ្សែកមាសយ៉ាងច្រើនដូចជា៖

▶រាល់ការជាវរថយន្ត Triton GLS Plus 2022 នឹងទទួលបានខ្សែកមាសចំនួន 10ជី ស្មើនឹង $2,300

▶រាល់ការជាវរថយន្ត Triton GLS 2022 នឹងទទួលបានខ្សែកមាសចំនួន 5ជី ស្មើនឹង $1,150

▶រាល់ការជាវរថយន្ត Triton GLS Standard 2022 នឹងទទួលបានខ្សែកមាសចំនួន 15ជី ស្មើនឹង $3,450

▶រាល់ការជាវរថយន្ត Xpander Cross នឹងទទួលបានខ្សែកមាសចំនួន 5ជី ស្មើនឹង $1,150

▶រាល់ការជាវរថយន្ត Xpander នឹងទទួលបានខ្សែកមាសចំនួន 10ជី ស្មើនឹង $2,300

▶រាល់ការជាវរថយន្ត Pajero Sport 2022 នឹងទទួលបានខ្សែកមាសចំនួន 5ជី ស្មើនឹង $1,150

▶រាល់ការជាវរថយន្ត Pajero Sport 2019 នឹងទទួលបានខ្សែកមាសចំនួន 15ជី ស្មើនឹង $3,450

កម្មវិធីនេះ ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃនេះតទៅ រហូតដល់ ថ្ងៃទី13 ខែមេសា 2022!

**សូមរួសរាន់ឡើង ព្រោះការផ្តល់ជូនមានកំណត់**

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ: 011 999 892 និង 010 999 892