អបអរសាទរបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ ជាមួយ​ Mitsubishi!

អបអរសាទរបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ ជាមួយ​ Mitsubishi!

ក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុនរថយន្ត Mitsubishi យើងខ្ញុំសូមនាំជូននូវប្រូម៉ូសិនពិសេស សំរាប់រថយន្តគ្រប់ម៉ូដែលដូចខាងក្រោម:

▶️រាល់ការជាវរថយន្ត Xpander ($31,900) លោកអ្នកនឹងទទួលបាន ខ្សែកមាសចំនួន5ជី រួមជាមួយនឹងកាតប្រេងឥន្ធនៈចំនួន $500

▶️រាល់ការជាវរថយន្ត Xpander Cross ($35,500) លោកអ្នកនឹងទទួលបានខ្សែកមាសចំនួន5ជី

▶️រាល់ការជាវរថយន្ត Triton ($46,500) លោកអ្នកនឹងទទួលបានខ្សែកមាសចំនួន10ជី

▶️រាល់ការជាវរថយន្ត Pajero Sport ($68,500) លោកអ្នកនឹងទទួលបានខ្សែកមាសចំនួន10ជី រួមជាមួយនឹងកាតប្រេងឥន្ធនៈចំនួន $500

កម្មវិធីនេះ ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃនេះតទៅរហូតដល់ថ្ងៃទី15 តុលា 2021!

ដូចនេះ សូមរួសរាន់ឡើង ព្រោះចំនួនមានកំណត់!

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ 011 999 892 និង 010 999 892