ការផ្តល់ជូនពិសេសពីក្រុមហ៊ុនរថយន្តMitsubishi!

ការផ្តល់ជូនពិសេសពីក្រុមហ៊ុនរថយន្តMitsubishi!

ដើម្បីអបអរសាទរ ឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកល ដែលនឹងខិតជិតមកដល់ខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុនរថយន្តMitsubishi យើងខ្ញុំ សូមផ្តល់ជូននូវប្រូម៉ូសិនពិសេសដូចជា:

▶រាល់ការជាវរថយន្ត Pajero Sport ឆ្នាំ 2021 ($68,500) លោកអ្នកនឹងទទួលបានការថែមជូនទូរស័ព្ទ iPhone 13 Pro Max (256GB) 1 គ្រឿង និងនាឡិកា​ iWatch Series 7 ចំនួន1គ្រឿងថែមទៀតផង

▶រាល់ការជាវរថយន្ត Pajero Sport ឆ្នាំ​ 2019 ($62,000) លោកអ្នកនឹងទទួលបានការថែមជូនម៉ូតូ Honda Click 150i ចំនួន1គ្រឿង

▶រាល់ការជាវរថយន្ត Triton ឆ្នាំ2022 ($46,500) លោកអ្នកនឹងទទួលបានការថែមជូនម៉ូតូ Scoopy Prestige 1គ្រឿង

▶រាល់ការជាវរថយន្ត Triton Standard​ ឆ្នាំ2022 ($43,500) លោកអ្នកនឹងទទួលបានការថែមជូនម៉ូតូ Scoopy Prestige 1គ្រឿង

▶រាល់ការជាវរថយន្ត Xpander Cross ($35,500) លោកអ្នកនឹងទទួលបានការថែមជូនខ្សែកមាសចំនួន5 ជី

▶រាល់ការជាវរថយន្ត Xpander ($31,900) លោកអ្នកនឹងទទួលបានការថែមជូនម៉ូតូ Scoopy Urban 1គ្រឿង

កម្មវិធីនេះ ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃនេះតទៅ រហូតដល់ថ្ងៃទី31 ធ្នូ 2021!

សូមរួសរាន់ឡើង ព្រោះការផ្តល់ជូនមានកំនត់!

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ 011 999 892 និង 010 999 892