ការតាំងបង្ហាញរថយន្តបានត្រឡប់មកវិញហើយ!

ការតាំងបង្ហាញរថយន្តបានត្រឡប់មកវិញហើយ!

កុំភ្លេចជួបគ្នា នៅផ្សារទំនើប​ Makro ភ្នំពេញ​ ជាមួយការតាំងបង្ហាញរថយន្ត Mitsubishi និងការបើកបរសាកល្បង ចាប់ពីថ្ងៃទី​ 5 ដល់ថ្ងៃទី 7 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2021​ ពីម៉ោង 8:00 ព្រឹកដល់ម៉ោង 9:00 យប់។

*ក្រុមការងារយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការអនុវត្តន៍អោយបានខ្ចាប់ខ្ចួន នូវវិធានការការពារ និងទប់ស្កាត់ការចម្លងនៃជម្ងឺកូវីដ១៩ ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពជូនអតិថិជន និងក្រុមការងារទាំងអស់។

ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ: 011 999 892 / 010 999 892