ការតាំងបង្ហាញរថយន្តនៅផ្សារទំនើបAEON

ការតាំងបង្ហាញរថយន្តនៅផ្សារទំនើបAEON

សូមគោរពអញ្ជើញអតិថិជន ចូលរួមទស្សនាការដាក់តាំងបង្ហាញរថយន្ត Mitsubishi នៅផ្សារទំនើបAEONភ្នំពេញ ចាប់ពីថ្ងៃទី 26-28 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2022 ពីម៉ោង 9:00 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 10:00 យប់។

ក្រុមការងារយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការអនុវត្តន៍អោយបានខ្ចាប់ខ្ចួន នូវវិធានការការពារ និងទប់ស្កាត់ការចម្លងនៃជម្ងឺកូវីដ១៩ ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពជូនអតិថិជន និងក្រុមការងារទាំងអស់។

ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ: 011 999 892 / 010 999 892