ការដាក់តាំងបង្ហាញរថយន្ត Mitsubishi ក្នុងព្រឹតិ្តការណ៍ សង្រ្កាន្តពហុកីឡាដ្ឋានជាតិមរតកតេជោ

ការដាក់តាំងបង្ហាញរថយន្ត Mitsubishi ក្នុងព្រឹតិ្តការណ៍ សង្រ្កាន្តពហុកីឡាដ្ឋានជាតិមរតកតេជោ

សូមគោរពអញ្ចើញអតិថិជនទាំងអស់គ្នាចូលរួមទស្សនា ការដាក់តាំងបង្ហាញរថយន្ត Mitsubishi គ្រប់ម៉ូឌែលនៅក្នុងព្រឹតិ្តការណ៍ សង្រ្កាន្តពហុកីឡាដ្ឋានជាតិមរតកតេជោ និងពិព័រណ៍យានយន្តកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃទី 06 ដល់ថ្ងៃទី10 ខែមេសា ឆ្នាំ2022 ពីម៉ោង 8ព្រឹក ដល់ 8យប់។

ក្រុមការងារយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការអនុវត្តន៍អោយបានខ្ចាប់ខ្ចួន នូវវិធានការការពារ និងទប់ស្កាត់ការចម្លងនៃជម្ងឺកូវីដ19 ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពជូនអតិថិជន និងក្រុមការងារទាំងអស់។

ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ: 011 999 892 / 010 999 892