ការតាំងបង្ហាញរថយន្តបានត្រឡប់មកវិញហើយ!

សូមគោរពអញ្ជើញអតិថិជន ចូលរួមទស្សនាការដាក់តាំងបង្ហាញរថយន្ត Mitsubishi និងបើកបរសាកល្បង នៅផ្សារទំនើបម៉ាក្រូភ្នំពេញ ចាប់ពីថ្ងៃទី 11-13 ខែមីនា ឆ្នាំ 2022 ពីម៉ោង 8:00 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 9:00 យប់។ ក្រុមការងារយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការអនុវត្តន៍អោយបានខ្ចាប់ខ្ចួន នូវវិធានការការពារ និងទប់ស្កាត់ការចម្លងនៃជម្ងឺកូវីដ១៩ ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពជូនអតិថិជន និងក្រុមការងារទាំងអស់។ ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ: 011 999 892 / 010 999 892

ការតាំងបង្ហាញរថយន្តបានត្រឡប់មកវិញហើយ!

សូមអញ្ជើញអតិថិជន ចូលរួមទស្សនាការដាក់តាំងបង្ហាញរថយន្ត Mitsubishi និងបើកបរសាកល្បង នៅផ្សារទំនើបម៉ាក្រូភ្នំពេញ ចាប់ពីថ្ងៃទី 11-13 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2022 ពីម៉ោង 8:00 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 9:00 យប់។ ក្រុមការងារយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការអនុវត្តន៍អោយបានខ្ចាប់ខ្ចួន នូវវិធានការការពារ និងទប់ស្កាត់ការចម្លងនៃជម្ងឺកូវីដ១៩ ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពជូនអតិថិជន និងក្រុមការងារទាំងអស់។ ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ: 011 999 892 / 010 999 892

ការតាំងបង្ហាញរថយន្តបានត្រឡប់មកវិញហើយ!

សូមអញ្ជើញអតិថិជន ចូលរួមទស្សនាការដាក់តាំងបង្ហាញរថយន្ត Mitsubishi និងបើកបរសាកល្បង នៅផ្សារទំនើបម៉ាក្រូភ្នំពេញ ចាប់ពីថ្ងៃទី 25-27 ខែមករា ឆ្នាំ2022 ពីម៉ោង 8:00 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 9:00 យប់។ ក្រុមការងារយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការអនុវត្តន៍អោយបានខ្ចាប់ខ្ចួន នូវវិធានការការពារ និងទប់ស្កាត់ការចម្លងនៃជម្ងឺកូវីដ១៩ ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពជូនអតិថិជន និងក្រុមការងារទាំងអស់។ ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ: 011 999 892 / 010 999 892

ក្រុមហ៊ុនMitsu (Cambodia) Co., Ltd. ផ្តល់អំណោយជាសំភារៈកីឡាទៅកាន់សមាគមរាជសីហ៍ សាខាខេត្ដកែប

លោក ហ៊ូ សុផាន់ណា តំណាងក្រុមហ៊ុនMitsu (Cambodia) Co., Ltd. ដែលជាក្រុមហ៊ុននាំចូលចែកចាយផ្តាច់មុខរថយន្ត Mitsubishi ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា បានជួបសំណេះសំណាល និងផ្តល់អំណោយជាសំភារៈកីឡាទៅកាន់សមាគមរាជសីហ៍ សាខាខេត្ដកែប ដែលមានលោកអ៊ឹង ឡាយឆាយ ជាប្រធាន។ក្នុងឱកាសនោះផងដែរ លោក គង់ ចំរើនរដ្ឋា ដែលជាអនុប្រធាននិងតំណាងសមាគមរាជសីហ៍ សាខាខេត្ដកែប​បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះ ក្រុមហ៊ុនដែលបានឧបត្ថម្ភឈុតកីឡាដល់សមាគមដើម្បីរៀបចំ និងដឹកនាំក្រុមយុវជនខេត្តកែប អោយចូលរួមលេងកីឡានិងជៀសឆ្ងាយគ្រឿងញៀន។ បន្ថែមលើសពីនេះទៀត លោក ក៏បានជំរាបជូនដល់លោកតំណាងក្រុមហ៊ុនពីទិសដៅនិងគោលបំណងរបស់សមាគមរាជសីហ៍ ដើម្បីការងារមនុស្សធម៌។

ការតាំងបង្ហាញរថយន្តបានត្រឡប់មកវិញហើយ!

កុំភ្លេចជួបគ្នា នៅផ្សារទំនើប​ Makro ភ្នំពេញ​ ជាមួយការតាំងបង្ហាញរថយន្ត Mitsubishi និងការបើកបរសាកល្បង ចាប់ពីថ្ងៃទី​ 5 ដល់ថ្ងៃទី 7 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2021​ ពីម៉ោង 8:00 ព្រឹកដល់ម៉ោង 9:00 យប់។ *ក្រុមការងារយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការអនុវត្តន៍អោយបានខ្ចាប់ខ្ចួន នូវវិធានការការពារ និងទប់ស្កាត់ការចម្លងនៃជម្ងឺកូវីដ១៩ ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពជូនអតិថិជន និងក្រុមការងារទាំងអស់។ ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ: 011 999 892 / 010 999 892

ការតាំងបង្ហាញរថយន្តបានត្រឡប់មកវិញហើយ!

កុំភ្លេចជួបគ្នា នៅផ្សារទំនើប​ Makro ភ្នំពេញ​ ជាមួយការតាំងបង្ហាញរថយន្ត Mitsubishi និងការបើកបរសាកល្បង ចាប់ពីថ្ងៃទី​ 15 ដល់ថ្ងៃទី 17 ខែតុលា ឆ្នាំ2021​ ពីម៉ោង 8:00 ព្រឹកដល់ម៉ោង 9:00 យប់។ *ក្រុមការងារយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការអនុវត្តន៍អោយបានខ្ចាប់ខ្ចួន នូវវិធានការការពារ និងទប់ស្កាត់ការចម្លងនៃជម្ងឺកូវីដ១៩ ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពជូនអតិថិជន និងក្រុមការងារទាំងអស់។ ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ: 011 999 892 / 010 999 892

1 2